Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Årsmøte 2022

ONF hadde årsmøte onsdag 6. april, og det var godt å igjen kunne avholde dette med fysisk oppmøte. I god ONF-stil var det absolutt ingen kleskode. Etter endt årsmøte gikk det over i sosialt samvær med veldig gode diskusjoner. Det ble besluttet at vi neste år skal avholde årsmøtet på en fredag med mulighet til å avholde en felles middag og enda mer sosialt etter endt møte.

I løpet av møtet ble det valgt to nye styremedlemmer, og Helle Linné Eriksen ble gjenvalgt som styreleder. Styret består nå av

  • Helle Linné Eriksen (styreleder)
  • Ask Bjørlo
  • Bjarne Roe (ny)
  • Fred Halvorsen (ny)
  • Remy Møllerhagen
  • Dag Halfdan Bryn
  • Lene Guttulsrud

Av beslutninger som påvirker alle medlemmer ble det besluttet at kontingenten skal holdes uendret for 2023. Billettprisene for Linderud ble endret i forkant av møtet og er tilgjengelig på både Facebook og hjemmesiden.

På grunn av covidtiltak med manglende bading og utenlandsreiser har vi mistet medlemmer de siste par åra. Derfor blir det satsing på medlemsverving i år, både å få revitalisert gamle medlemskap og å få vervet nye medlemmer. Det ligger bl.a. an til at vi skal ha vervekampanjer med premier for de som verver flest, mer informasjon om dette kommer!

De tre gode diskusjonskveldene vi hadde i løpet av mars munnet ut i en svært ambisiøs årsplan, som ble godkjent av årsmøtet. Det er tydelig at vi har medlemmer som ønsker et større mangfold i aktivitetene. Det skal avholdes flere sosiale arrangementer for ONF-medlemmer, og vi skal både synes mer og ha mer å tilby de som kan være interessert i å bli med. Vi ønsker å bli naturistforeningen for de som ønsker noe mer enn å bare bade innendørs – samtidig som vi selvfølgelig fortsetter på Linderud.

Det ligger an til å bli veldig spennende å være medlem i ONF framover!