Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Årsmøte 2020

Tirsdag, mars 24, 2020 - 18:00 to 20:00

Innkalling til årsmøte 2020
Asker og Bærum naturistforening

Sted og presis tidspunkt bekreftes snarest
Når : Tirsdag 24 mars 2020

Vi ønsker alle medlemmer som har betalt kontingenten sin velkommen til Årsmøtet. Gjerne møt opp, deres tilbakemeldinger og tilstedeværelse er en viktig sak. Sakspapirene legges ut via lenk.

Dagsorden:

1. Åpning

2. Godtkjenning av innkalling

3. Valg av møteleder, referent og medlemmer til å undertegne protokollen

4. Styrets beretning for 2019

5. Regnskap for 2019 og godkjenning av revisjonsberettning
    for 2019 og 2018

6. Innkomne forslag

7. Forslag til budsjett for året 2020

8. Valg

9. Avslutning