Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Årsmøte 2019


Innkalling til årsmøte 2019
Asker og Bærum naturistforening

Sted : Asker Videregående skole, Asker, klasserom 202 2e etasje
Tid : Tirsdag 22.10.2019, kl. 17:30 - 19:00 (obs: endret møtetid)

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøtet. Gjerne møt opp, deres tilbakemeldinger og tilstedeværelse er en viktig sak. Sakspapirene legges her: lenk

Dagsorden:

1. Åpning

2. Godtkjenning av innkalling

3. Valg av møteleder, referent og medlemmer til å undertegne protokollen

4. Styrets beretning for 2018

5. Regnskap for 2018

6. Innkomne forslag

7. Forslag til budsjett for året 2019

8. Valg

9. Avslutning