Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Årsmøte 2020 - Ny dato

Date: 
Tuesday, August 25, 2020 - 18:00 to 20:00

Innkalling til årsmøte 2020
Asker og Bærum naturistforening

Hvor: Folkets hus ("det røde huset"), Skytterdalen 2, Sandvika
Når : 25. august 2020, kl 18

Vi ønsker alle medlemmer som har betalt kontingenten sin velkommen til Årsmøtet. Gjerne møt opp, deres tilbakemeldinger og tilstedeværelse er en viktig sak. Sakspapirene legges ut via lenk her.

Dagsorden:

1. Åpning

2. Godtkjenning av innkalling

3. Valg av møteleder, referent og medlemmer til å undertegne protokollen

4. Styrets beretning for 2019

5. Regnskap for 2019 og godkjenning av revisjonsberettning
    for 2019 og 2018

6. Innkomne forslag

7. Forslag til budsjett for året 2020

8. Valg

9. Avslutning