Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Medlemsmøte 2

Møtet er fra kl. 14-16:30.

Frist for å sende inn saker til medlemsmøtet er: Søndag 18.6.2017.

Sakslisten kommer etter 18.6.

Allerede nå kan vi informere om følgende:

Søndag 25. Juni tilbyr Svein-Tore et kurs i hvordan å bruke "Forumet" fra Nettsiden til Sjøhaug Naturistsenter. Forumet er en informasjonskanal som alle andelshavere får tilgang til ved forespørsel. De som har spørsmål, er usikker i bruken eller har problemer med å logge seg inn kan få råd og tips fra Svein-Tore. 

Kurset vi bli holdt på sommerstua kl. 12. 

 

Søndag, 25 juni, 2017 - 14:00