Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Bli medlem

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig version

Välkommen att bli medlem i Föreningen UmeNaturist - FUN - Norrlands Naturistförening.

Alla kan bli medlemmar i Föreningen Umenaturist, FUN om de delar och vill verka för Naturismens ideal.
Föreningen har Västerbottens län som sitt huvudsakliga verksamhetsområde, men vi välkomnar givetvis alla som vill bli medlemmar i en SNF-ansluten naturistförening som medlemmar.

Ålder, kön, civilstånd mm är ointressant. Alla är välkomna gammal som ung.

 

Medlemsskapet innebär bland annat att:

  • Man är välkommen till våra aktiviteter samt till de flesta aktiviteter ordnade av andra naturistföreningar i Sverige.
  • Man är välkommen att nyttja naturistanläggningar över hela världen.
  • Man är välkommen till alla svenska naturistanläggningar, och har på flertalet 10% rabatt på campingavgiften.
  • Man får tidningen Tillsammans 4 nummer per år.
  • Man är med i en gemenskap här i Umeå, i Sverige, och Internationellt, som arbetar för att få till stånd fler anläggningar för naturister och för att åstadkomma förståelse för naturismen hos myndigheter, markägare och vanliga människor.

 

Medlemsavgifter

  • Enskild: 250 kr
  • Familj (samma adress): 400 kr
  • Ungdomar (15-24 år): 100 kr
  • Supportermedlemsskap enskild: 100 kr
  • Supportermedlemsskap familj: 150 kr

Supportermedlemsskap kan endast lösas av den som redan är INF-ansluten via annan förening och kan visa upp ett INF-pass - skriv i medlemsansökan vilken din moderförening är.

Tidningen "Tillsammans" kommer så snart Du blir medlem.´'

Medlemsanmälan

Du/Ni kan anmäla Dig/Er som medlemmar i föreningen genom att fylla i detta formulär!

Om det gäller supportmedlemsskap så glöm inte att uppge vilken din moderförening är!

Medlemsavgiften betalas i bägge fallen in på bankgiro 5789-8462, eller Swish 123-017 3625,  Föreningen Umenaturist. När vi erhållit medlemsavgiften kommer vi att bekräfta ditt medlemsskap.

För att vi skall kunna utfärda ett INF-pass vill Vi också att Du / Ni skickar in 2 passfoton, till föreningens adress

Föreningen Umenaturist
Holmnäs 65
905 86 Umeå

Har Ni möjlighet, är det mycket lämpligt att Ni kommer och badar med oss i Hörnefors, och där ansöker om medlemsskap.