Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Årsmøte NNF 2016

Date: 
Fredag, 8. april 2016 - 16:00 to Søndag, 10. april 2016 - 14:00

NB! Fristen for påmelding til overnatting til ledermøte/årsmøte i NNF er 5. mars og er bindende. Fristen overholdes, da dette er en deadline fra hotellets side. Send påmelding, helst så snart som mulig, til tnf [at] naturist.no ()

Innkalling til Norsk naturistforbunds årsmøte 2016

(se også vedlegg, pdf-filer, nederst på sida)

Foreninger tilsluttet Norsk Naturistforbund blir med dette innkalt til årsmøte 8. - 10. april 2016. Sakliste i henhold til NNF sine vedtekter:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden


2. Valg av møteleder , sekretær, to representanter til å undertegne protokollen, samt to representanter til redaksjonsnemnd


3. Styrets årsberetning


4. Regnskap og revisjonsrapport for NNF


5. Forslag fra styret


6. Innkomne forslag med innstilling fra styret


7. Budsjett for NNF med fastsettelse av kontingent


8. Valg


9. Godkjenning av representanter og vararepresentanter til styret valgt av regionene.

Saker som foreningene vil skal behandles på årsmøtet må være meldt skriftlig til styret innen 12. februar 2016.

Trøndelag Naturistforening er teknisk arrangør for årsmøtet. Sted for årsmøtet blir kunngjort senere. I forkant av åsmøtet vil det også i år bli et ledermøte. Mer konkret tidsplan vil bli sendt ut senere.

Haus, desember 2015.

For styret i NNF


Toril Hongve Helle

Vedlegg (pdf-filer som vises i nytt vindu):